Shopping Cart

Inkt spettert uit de balk

Dit gebeurt als er bij bv. het wisselen van het vat lucht in de leiding komt. Ook kan dit komen doordat de pomp niet stopt met pompen als het vat leeg is.

Inktbak loopt over

Defect inktventiel: het ventiel sluit door veerdruk, als de veren defect zijn sluit het ventiel niet meer. Ventiel vervangen. Lek ventiel: als het ventiel lek is blijft de inkt doorstromen, kogelkraan van het ventiel vervangen. Inktbalk op verkeerde positie: als de inktbalk te hoog geplaatst is zal het inktniveau meestijgen en kan de bak overlopen.

Niveau blijft te laag

Defecte niveausensor: als de sensor defect is word het ventiel niet meer aangestuurd: sensoren kunnen niet gerepareerd worden dus vervangen. Vervuilde sensor; reinigen Geen luchtdruk op ventiel; als er geen of te weinig luchtdruk is wordt het inktventiel niet geopend. Luchtdruk controleren en eventueel verhogen. Defect magneetventiel; als het magneetventiel dat de luchtdruk naar het […]