Shopping Cart

Niveau blijft te laag

Hoe kunnen we helpen?
< Back
Afdrukken
  • Defecte niveausensor: als de sensor defect is word het ventiel niet meer aangestuurd: sensoren kunnen niet gerepareerd worden dus vervangen.
  • Vervuilde sensor; reinigen
  • Geen luchtdruk op ventiel; als er geen of te weinig luchtdruk is wordt het inktventiel niet geopend. Luchtdruk controleren en eventueel verhogen.
  • Defect magneetventiel; als het magneetventiel dat de luchtdruk naar het ventiel regelt defect is opent het ventiel niet.
  • Geen inktdruk in de leiding: controleer pompen.
Vorige Inktbak loopt over
Inhoudsopgave