Shopping Cart

Water vult niet bij.

Hoe kunnen we helpen?
< Back
You are here:
Afdrukken
  • Is er druk op de waterleiding? Nee, kranen controleren
  • Is de tank met additief leeg? Ja; dan bijvullen. Tank niet leeg maar wel leegmelding? Zie punt A)
  • Voelt het magneetventiel warm / heet aan? Zie punt B)
  • Werkt de schwimmerschalter? -> drijver omhoog tillen dan moet de juiste LED in besturingskast aan gaan. Bij niet functioneren is er een kabelbreuk of dient de schwimmerschalter vervangen te worden.
  • Werkt de electronica? Bij aangaan juiste ingangssignaal dient ook juiste uitgangs LED te branden. Bij niet functioneren basiselectronica vervangen

 

A) Tank niet leeg maar wel leegmelding

Dit kan gebeuren als de druksensor in de aanzuiglans defect is. Controle: kap van aanzuiglans loshalen. Druksensor is nu zichtbaar. Op de sensor zitten twee of drie aansluitingen. Haal een van de aansluitingen los; de elektronica denkt nu dat het vat vol is. Bij geen reactie een andere ader loshalen.

Als de melding nu voorbij is, is de druksensor defect. Vervangen door nieuwe sensor.

 

B) Magneetventiel is warm / heet.

Uitleg: Een warm of heet magneetventiel ontstaat doordat er gedurende lange tijd een stuurstroom naar het ventiel wordt gestuurd. De elektronica denkt dat er moet worden bijgevuld maar het niveau in de bak stijgt niet.

Twee mogelijke oorzaken:

  • vervuild ventiel; schoonmaken met ontvetter.
  • het vlotterventiel sluit de aanvoer naar de bak af. Controleer dit door de vlotter naar beneden te duwen. Als er nu water in de bak stroomt (beweging in manometer bij doseerpomp) dan was dit de oorzaak. Oplossing; drijfstang vlotter verbuigen of in het geheel vervangen.
Vorige Vochtwater wordt te warm
Inhoudsopgave