Shopping Cart

Geen koeling:

Hoe kunnen we helpen?
< Back
You are here:
Afdrukken

Is er een storingsmelding op het display?
Hogedruk / motorschutz / debiet

Is er al op reset gedrukt? De reset knop in het koelsysteem….

Wat geeft de indicator aan? Fout…

Bevriezing van de warmtewisselaar.

Hogedruk storing

Uitleg:
Hogedruk storing betekent dat het koelmedium niet kan condenseren; het kan zijn warmte niet kwijt.
 Luchtgekoelde en watergekoelde apparatuur: Te weinig koelmedium; bijvullen door koeltechnicus, controle; check de indicator. (meestal is groen goed)
 Luchtgekoelde apparatuur: Vervuilde condensor; lamellen schoonmaken
 Watergekoelde apparatuur; Storing aan beta.ps

Motorschutz, relais of automatische zekering

Uitleg:
De Motorschutzschalter zorgt voor het doorgeven van krachtstroom naar de pomp ipv het 24v stuursignaal en werkt tevens als een soort van zekering.
Controle: als de uitgangs LED “compressor” gaat branden dient het relais te reageren. Als dit niet gebeurt en de compressor start wel bij handmatig indrukken van het relais dan moet het relais vervangen worden. Kan door een mechatroniker.
Als bij het indrukken van het relais de compressor niet start of een hard ratelend gaat maken dan dient de compressor vervangen te worden. Dit dient een koeltechnicus te doen.

Debietbewaker

Uitleg: Met de “debietbewaker” kan de Durchflusswachter maar ook de Schwimmerschalter bedoeld worden. Als de debietbewaker een storing aangeeft wordt hiermee over het algemeen bedoeld dat er te weinig vochtwater in de unit is. Het kan ook zijn dat de Schwimmerschalter of Durchflusswachter defect is.
Oplossing: controleer het niveau in de tank. Bij normaal niveau ingangs
LED’s controleren en signaal simuleren door bewegen schwimmerschalter of doorverbinden durchflusswachter

Indicator toont fout

Te weinig koelmiddel of vocht in het koelmiddel; Koelmiddel moet worden bijgevuld. Dit dient een koeltechnicus te doen.

Bevriezing van de warmtewisselaar.

Als er geen doorstroming is van water door de warmtewisselaar dan kan deze bevriezen. De warmtewisselaar dient ontdooit te worden wat enkele uren kan duren. Oorzaak is vaak een verstopte vuilvanger of defecte pomp.

Bevriezing van het expansieventiel

Als het expansieventiel niet goed functioneert dan komt er ijsafzetting op het ventiel. Dit gebeurt vooral als het ventiel open blijft staan. Oplossing: vervanging van het ventiel door een koeltechnicus.

Vorige Geen circulatie van het vochtwater
Volgende pH-waarde is niet goed
Inhoudsopgave