Shopping Cart

Koelwater wordt wit als de compressor aanslaat

Dit kan komen doordat koelgas (f-gas) in de condensor / warmte-wisselaar in het water lekt onder druk van de compressor. Laat een koeltechnicus controleren of er gas ontsnapt; zo ja: condensor vervangen

Geen of te weinig verwarming

Om de rollen bij aanvang productie op temperatuur te brengen of bij stilstand op temperatuur te houden is er een aparte verwarming op het T-circuit. Als de verwarming niet werkt zijn er 3 mogelijkheden: Thermocontact op verwarming is afgegaan; handmatig resetten door knop op thermocontact of auto reset via display Thermocontact is defect; doormeten en […]

Geen koeling aan inktwerkkoeling

Heeft het vochtwater wel koeling? Nee / ja: meest waarschijnlijke oorzaak dan is een storing aan het 3-weg ventiel. Dit ventiel mixt koud en warm water om een zo gelijk mogelijke temperatuur te verzorgen. Het ventiel kan defect zijn of verkeerd worden aangestuurd.   Opnieuw calibreren van de stelmotor Kapje bij de elektrische aansluiting verwijderen. […]

Inktwerktemperering lekkage / drukverlies

Lekkage in drukwerk; houd eerst rekening met condens Als er lekkage is; waarschijnlijk de koppeling tussen slang en inktrol. Vervang de zg. Dreheinfuhrung, dit is een Technotrans onderdeel Lekkage bij pomp; waarschijnlijk afdichting. Reparatie afdichting is mogelijk; kosten ca. € 250,00. Duur; ca. 2 weken. Vervangen pomp vaak beste oplossing. Drukverlies binnen enkele uren; meestal […]