Shopping Cart

COMPLEET TECHNOTRANS INKTBATCH-BEHEERSYSTEEM VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

WB Verpackungen vertrouwt op het geïntegreerde systeem voor inktbatchbeheer van Technotrans

Als verpakkingsbedrijf in de voedingsmiddelenindustrie moet WB Verpackungen uit Bremen aan extreem hoge eisen voldoen. Het bedrijf heeft voortdurend te maken met complexe certificeringen en audits, controles die gebruikelijk zijn in deze zeer gevoelige sector. Een ander aspect is dat de inkt uit de gebruikte inktblikken (batches) volledig te traceren moet zijn. Om dit belangrijke maar tijdrovende proces te verbeteren, heeft het bedrijf de hulp ingeroepen van Technotrans SE, die een geautomatiseerd systeem heeft ontworpen. Deze specialist op het gebied van vloeistoftechnologie uit Sassenberg in Duitsland heeft een inktbatchbeheersysteem ontwikkeld en verschillende nieuwe inkttoevoersystemen die in bestaande drukpersen kunnen worden geïntegreerd. Het resultaat is een zeer nauwkeurige traceerbaarheid van de inkt en de mogelijkheid om grotere inkthouders te gebruiken.

WB Verpackungen is een middelgroot bedrijf gevestigd in Bremen met ongeveer 60 medewerkers. Het is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van vouwdozen, displays en verkoopmaterialen voor dranken, etenswaren en niet-voedingsproducten. Om voor deze verpakkingen een goede oplossing te realiseren, spelen afdruk- en afwerksystemen en -technieken een belangrijke rol, omdat het visuele uiterlijk van een verpakking vaak een cruciale factor is voor het aantrekken van potentiële kopers. WB Verpackungen maakt gebruik van drie meerkleuren-offsetdrukpersen voor de flexibele productie van kleine en grote volumes.

Aangezien de primaire verpakkingen die WB Verpackungen produceert, direct in contact komen met de voedselproducten, gelden er voor het gehele productieproces bijzonder strenge hygiënische eisen. De belangrijkste factor hierbij is de het voorkomen van verontreiniging, bijvoorbeeld door defecte batches waardoor inkt in de voedselproducten terecht kan komen. Het bedrijf is daarom gecertificeerd op basis van het BRC/IoP- hygiënemanagementsysteem. Dit is een wereldwijde standaard voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Een van de voorwaarden voor certificatie is het hebben van een gedocumenteerd en geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de strenge eisen op het gebied van leveranciersmonitoring en traceerbaarheid. Zo vertelt Lars Mester, Operations Manager bij WB Verpackungen: “een van de belangrijkste factoren voor de fabrikant of producent, en dus ook voor ons, is de mogelijkheid om in geval van een terugroepactie alle materialen tot in hun kleinste details terug te kunnen traceren naar hun oorsprong . En dat geldt natuurlijk ook voor de inktbatches die we gebruiken.”

Aanzienlijke mogelijkheden voor tijdsbesparing door middel van automatisering

Tot voor kort waren het inktverbruik en het beheer van de inktbatches handmatige processen die behoorlijk tijds- en arbeidsintensief waren. Hierdoor bereikte de productie tijdens verlofperiodes of ziekteverzuim al snel zijn grenzen. “Het aanhoudende tekort aan vaardigheden van het personeel in de grafische industrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de beslissing om te investeren in een geautomatiseerd systeem”, zo vertelt Mester. Naast tijdwinst hecht WB Verpackungen extra belang aan een hoge mate van productveiligheid, betrouwbaarheid en een optimaal systeemontwerp. Daarom heeft het bedrijf voordat het een beslissing nam intensief overlegd met Technotrans SE. Deze leverancier van drukinkt heeft al eerder een demping-systeem ontworpen voor de verpakkingsfabrikant, en kreeg uiteindelijk het contract toegewezen.

Deze bedrijvengroep uit Sassenberg installeerde een nieuw inkttoevoersysteem waarmee WB Verpackungen kan werken met vaten van 200 liter in plaats van met blikjes van 2,5 liter. Hierdoor kunnen de inktbatches veel langer worden gebruikt voordat ze moeten worden vervangen. Dit inktbatchbeheersysteem is vervolgens geïntegreerd in het inkttoevoersysteem. De geïntegreerde volumestroommeters in de pijp richting drukpers meten de inktstroom per inkttype. Deze volumetrische waarde wordt vervolgens omgezet in een gewichtswaarde op basis van de dichtheidswaarde van de inkt die in het systeem is opgeslagen. Wanneer de inkthouder wordt verwisseld, gebruikt de operator een QR-scanner in het inktpomppunt om het inktpartijnummer te scannen dat door de inktleverancier op de trommel is aangebracht met een streepjescode. De afzonderlijke buissecties en hun lengte- en diameterwaarden worden vervolgens allemaal opgeslagen in het inktbatchbeheer-programma. Op basis van de inktverbruiksgegevens kan het systeem dan precies het moment aflezen waarop een nieuwe inktbatch de pijp van een drukpers bereikt.

Door het koppelen van de gegevens aan de huidige afdruktaak kunnen de inktsoorten worden geïdentificeerd en getraceerd. Alois Scharf, afdelingshoofd van de business-unit Inkt en Vloeistof Technology bij technotrans legt uit: “Wanneer er een afdruktaak wordt gewijzigd, dan voeren we een nieuw taaknummer in het systeem in. Op basis van de gegevens van de volumestroommeter weet het systeem precies welke inktbatch voor welke afdruktaak wordt gebruikt.”. Als een inkthouder tijdens een afdruktaak wordt vervangen, dan weet WB Verpackungen altijd welke inktpartij is gebruikt voor welk onderdeel van de printtaak.

Registratie van speciale inkten die in blik worden geleverd

Technotrans heeft een speciale optie aan het systeem toegevoegd, namelijk de registratie van de batchnummers van inktblikken. Hierdoor kunnende inktkanalen van de drukpers handmatig met speciale inkten worden gevuld. Mester legt uit: “Klanten uit de voedingsindustrie vragen vaak om speciale inkten en daarom hebben we altijd een groot aantal kleine blikjes op voorraad. Tot voor kort vereiste het enorm veel werk om dit allemaal te documenteren”. Maar met het nieuwe inktbatchbeheersysteem is dit verleden tijd, omdat de gegevens die bij de inkttabletten horen nu kunnen worden gescand en opgeslagen in het systeem. Dit werkt tijdbesparend en garandeert een goede traceerbaarheid van de inktbatches.

Met de traceerbaarheidsgegevens die in het interne netwerk worden opgeslagen kan WB Verpackungen een database opzetten en onderhouden. Het bedieningspaneel bij de drukpersen, dat is aangesloten op de volumestroommeters en scanners, zorgt voor een optimaal overzicht van het inktverbruik en de inktbatchgegevens per drukpers, taak of batch.

Doelgerichte samenwerking en snelle inbedrijfstelling

De samenwerking tussen de twee bedrijven is volgens Mester altijd constructief en doelgericht geweest: “Technotrans garandeerde ons direct al dat het systeemontwerp haalbaar was en dat onze wensen konden worden uitgevoerd. Een bijzondere uitdaging vormde het realiseren van de mogelijkheid om de inktvolgorde flexibel aan te passen bij de verschillende drukpersen.” Het team in Sassenberg is er uiteindelijk in geslaagd om deze optie in te bouwen. Daarna werden er nog enkele laatste technische aanpassingen gemaakt in samenwerking met de IT-experts ter plaatse, waarna  het systeem werd geïmplementeerd. Tevens heeft Technotrans een speciale functie geïnstalleerd die eventuele storingen of defecten direct meldt, zodat het stopzetten van de drukpersen kan worden voorkomen of beperkt. “We zijn erg blij met het resultaat”, aldus Mester. “Het nieuwe geautomatiseerde systeem heeft onze gehele productielijn zeker verbeterd.”